نایلون عریض

نایلون عریض از نایلون هایی است که در صنعت استفاده می‌شود ولی تفاوتی که این نایلون با انواع دیگر مانند شیرینگ، حباب دار، استرچ و غیره دارد این است که می توان آن را فقط در صنایع کشاورزی و برای پوشش دهی سقف و … در برخی صنایع مورد استفاده قرار داد. ولی نایلون های […]